Bez kategorii

Domki na zgłoszenie – co jest potrzebne do rozpoczęcia budowy?

domki na zgłoszenie

Budowa domków nie wymaga już uzyskania pozwolenia. Do ich budowy nie potrzeba ani kierownika budowy, ani projektanta. Domki na zgłoszenie – dowiedz się więcej!


Czym są domki na zgłoszenie?

Dzięki uproszczonemu prawu możemy postawić dom bez większych formalności. Wszystkie informacje znajdziemy w artykule 29.1.2a Polskiego Prawa budowlanego:
„Art. 29.1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:(….)
2a) wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki; (…)”


Fakt, że nie trzeba ubiegać się o pozwolenie na budowę domu nie oznacza, że możesz od razu rozpocząć prace budowlane. Dom na zgłoszenie to zazwyczaj domek letniskowy. Aby go zgłosić potrzeba tylko mapki i prostego szkicu. Gdy upłynęło 30 dni od momentu zgłoszenia, a urząd nie wniósł sprzeciwu, to od tej chwili śmiało możesz rozpocząć budowę. W przypadku chęci zgłoszeniu domku jednorodzinnego potrzebujemy całego projektu budowlanego. Mimo że zgłoszenie dostajemy po 21 dniach, pozwolenie na budowę otrzymamy po ok 2-3 miesiącach.


Co potrzeba przy pozwoleniu na budowę?

  • zatrudnienie geodety,
  • zatrudnienie kierownika budowy,
  • projekt budowlany,
  • mapka do celów projektowych,
  • badania geologiczne.

Co potrzeba przy letniskowym domu na zgłoszenie do 35m2?

  • mapa,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
  • szkic i przeliczenie konstrukcji.

domki modułowe

Czy domki modułowe można postawić bez pozwolenia?
Pozwolenie na budowę nie jest wymagane gdy nasz domek, niezależnie od jego powierzchni, zgłosimy jako wolnostojący budynek mieszkalny. Jego lokalizacja nie może oddziaływać na sąsiednie działki. Dom modułowy może być także domkiem letniskowym i może być uznany jako dom na zgłoszenie, gdy spełni wszystkie wymagania. Maksymalna ilość tego rodzaju zabudowań to jedno na każde 500 m2 działki. W czasie pandemii gdy nie mamy możliwości na wakacyjny wyjazd, warto pomyśleć o budowie domku letniskowego.