Bez kategorii

Parametry świadczące o wytrzymałości barier ochronnych

Bariery drogowe

Bariery ochronne montowane są w wielu miejscach – na pewno nie raz się z nimi spotkałeś. Zabezpieczają nie tylko tych, którzy podróżują samochodami, ale również pieszych i rowerzystów. Aby spełniały swoją rolę muszą mieć odpowiednie parametry.

Montowanie barier ochronnych

Bariery drogowe montowane są przy wielu drogach. Aby spełniały swoją role muszą być najlepszej jakości – czyli być zgodne z normą EN PN 1317. Wszelkie prace muszą być wykonywane według norm GDDKiA. Wiele firm, które świadczą tego typu usługi zajmują się również wynajmowaniem oznakowania tymczasowego i innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Bariery drogowe stalowe – istotne zastosowanie na drogach

Bariery drogowe produkuje się ze stali. Wszystko dzięki jej cennym właściwościom. Materiał ten jest bardzo odporny i łatwy w formatowaniu. Przez cały czas eksploatacji, który może potrwać nawet kilka lat zachowują swój pierwotny kształt i właściwości. Stal jest materiałem, który w 100% podlega recyklingowi. Co ważniejsze montaż, jak i demontaż barier ochronnych jest bardzo łatwy.

Bariery drogowe stalowe

Wytrzymałość zabezpieczeń drogowych ze stali 

Wytrzymałość zabezpieczeń drogowych ze stali określa się m.in. klasą poziomu powstrzymywania. To jeden z najważniejszych parametrów, który określa zdolność bariery do powstrzymywania uderzającego w nią pojazdu. Ten parametr określa się na podstawie rzeczywistych testów zderzeniowych. Wyróżnia się następujące klasy poziomu powstrzymywania: 

  • Małe — T1, T2, T3 (tymczasowe bariery ochronne),
  • Normalne — N1, N2,
  • Podwyższone — H1, H2, H3,
  • Bardzo wysokie — H4a, H4b.

Istotnym parametrem przy ocenie wytrzymałości jest odkształcenie systemu bariery. Wyróżniamy następujące typy barier: 

  • Podatna — z odkształceniem dochodzącym do 2,0 m,
  • O ograniczonej podatności — z odkształceniem nieprzekraczającym 0,85 m,
  • Niepodatna — z odkształceniem równym lub bliskim zeru.